ຊື່​ບໍ​ລິ​ສັດ:
VS Infrastructure Construction and Trading Co., Ltd
ປະທານບໍລິສັດ:
Mr. Vongsana BANNAVONG
ໜ້າວຽກ:
General Construction of Infrastructure, Buildings and Renovation
ທີ່ຢູ່:
Somsanook Village, Hatsayfong district, Vientiane Capital, Lao PDR.
ເບີໂທຕິດຕໍ່:
Phone/ Fax: 021 33059, Mobile: 55509991, 22434075, 22232724
ອີເມວ:
[email protected]
ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄນປີ:
2006

ທີມງານ

VS Infrastructure Construction and Trading Co., Ltd., has been establishment since 2006 under founder of Mr. Vongsana BUNNAVONG, VS is continuous development more than 10 years. Now a day majority of staffs are Civil Engineers under Bachelor, Master and Doctoral Degree. We are specializing on Building Construction and infrastructure.

  • Operational in all Laos
  • Professional team with large scale proposals

Construction companies shape the world like no one else can, creating unique and timeless spaces that bridge the past, present, and the future. As VS professionals, we are each determined to bring sincerity, courtesy, mindfulness, and enthusiasm to everything we do. In every construction process, and every business practice, we carry a string sense of responsibility.